Ľudia pre byrokraciu nemajú čím kúriť, už niekoľko mesiacov čakajú na drevo. Štátnym ochranárom chýbajú zmluvy na jeho predaj

Zdroj FOTO: red

Chladnejšie jesenné počasie núti Slovákov už pár týždňov vykurovať svoje domácnosti. Tí, ktorí majú možnosť kúriť drevom, siahajú po tejto alternatíve predovšetkým zo strachu pred hrozbou vysokých cien za plyn či elektriku. Nájdu sa však aj obce, ktoré by drevom kúriť chceli a mohli, prekážkou je im však štátna byrokracia.

Obce Zboj, Uličské Krivé či Nová Sedlica čakajú stále na dodanie palivového dreva. V prvom polroku dodanie možné nebolo kvôli transformácii národných parkov. Značná časť pozemkov patriacich Lesopoľnohospodárskemu majetku Ulič (LPM) prešla pod Správu Národného parku Poloniny (SNPP). Ešte v júni reagovala SNPP, že drevo prestali štátni ochranári dodávať pre prekážky v administratíve (čakali na vydanie živnostenského listu a hospodársku evidenciu od LPM) či hniezdenie vtákov.

Ešte ani dnes drevo ľudia nemajú

Ako obhospodarovateľov ich zapísali len 9. septembra. Dôvod? Neúplný zápis delimitovaných pozemkov. Štátne lesy SR (ŠLSR) sa totiž odvolali, že dva porasty patria im. Tiež nebolo jasné, kto môže palivové drevo predávať – podľa zákona by to mali byť Lesy SR, z diskusií ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia vyplývalo, že aj štátni ochranári, hoci nie sú hospodárskou organizáciou, ale ochranou prírody. 

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: red

Vyrozumenie im už pristálo v rukách. Aj preto už podpísali zmluvy s ťažbármi. Nakoľko ide o oblasť, kde je takmer celé územie v najvyššom, piatom stupni ochrany, samoťažba nebude možná. Drevo z lesa na odvoz budú tiež zvážať kone a univerzálne kolesové traktory. Starostovia obcí majú pripraviť zoznam odberateľov. Na každú domácnosť by malo pripadnúť desať metrov kubických. Drevo budú predávať do februára.

Naopak, štátny podnik Lesy SR zvládajú napĺňať zvýšený dopyt

„Hoci je tento rok dopyt občanov po palivovom dreve o 45 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka, štátny podnik dokáže pokryť žiadosti občanov o kúpu palivového dreva formou samovýroby. Koncom augusta spustil podnik online registráciu žiadostí, k dnešnému dňu je vybavených 1 371 z celkového počtu 1 387 žiadostí o samovýrobu dreva,“ informoval hovorca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Andrej Wallner.

Samovýroba je cenovo výhodnejšia. Zdroj FOTO: red

Samovýroba je cenovo výhodnejšia ako nákup už spracovaného palivového dreva. Prakticky to znamená, že si občania svojpomocne v lese nachystajú drevo zo zvyškov po ťažbe, prípadne vyvrátené alebo vyschnuté stromy, respektíve drevo vyťažia vo vybraných porastoch do 50 rokov. 

Aby sa drevo ušlo všetkým, bol stanovený limit 12 m3 palivového dreva na oprávnenú domácnosť

„Od začiatku roka 2022 vybavili ŠL SR 17 000 žiadostí o samovýrobu dreva. Plán predaja palivového dreva pre tento rok predstavuje 147 555 ma v týchto chvíľach je naplnený
na 92 %. Do konca roka je ešte k dispozícii zhruba 20 000 mpalivového dreva,“
  doplnil Wallner.

Informácie pre verejnosť o spôsobe a možnostiach kúpy palivového dreva formou samovýroby sú zverejnené na webe: https://www.lesy.sk/lesy/sluzby/obchod-drevom/palivove-drevo-domacnosti/

Zdroj FOTO: red

V územiach s národnými parkami, ktoré od apríla 2022 prešli pod správu organizácií ministerstva životného prostredia SR, je alebo v krátkom čase bude možnosť kúpy palivového dreva. Drevo totiž v zmysle zákona môžu správy národných parkov uvádzať na trh iba prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva, ktorou je štátny podnik Lesy SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka upozornilo ministerstvo životného prostredia ešte v apríli, že jednotlivé správy národných parkov musia s LESMI SR uzatvoriť zmluvu o sprostredkovaní predaja, ak chcú uspokojiť dopyt občanov po palivovom dreve. Aktuálne sú uzatvorené dve takéto zmluvy, a to so Správou Národného parku Veľká Fatra a Správou Národného parku Slovenský raj. Ostatné rokovanie k príprave zmlúv medzi š. p. LESY SR a správami národných parkov bolo 22. septembra 2022.

,,Verím, že tieto administratívne prekážky budú veľmi rýchlo odstránené, aby sa aj ľudia v oblastiach národných parkov dostali k dnes tak žiadanému palivovému drevu,“ uzavrel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan.