Teraz, keď prudko rastú náklady na energie a život, im z platu vzali stovky eur. Aj v tomto odvetví hrozia výpoveďami

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS BA) prevádzkuje na Slovensku 94 staníc. Problém u záchranárov, vodičov či lekárov tu nastal, keď mali prísť o osobné príplatky. A pracujúci na staniciach v Bratislavskom kraji aj o príplatky za vyššie náklady na bývanie.

Bratislavským záchranárom by to z výplaty vzalo od 200 do 500 eur. Príplatky sú nenárokovateľné a sú súčasťou kolektívnej zmluvy. Rozhorčenie z nevyplatenia príplatkov za mesiace september a október v čase inflácie a po ťažkých pandemických rokoch neskrývajú. „Nie je to o tom, že chceme o tých 400 eur zvýšiť plat, čo sa v neposlednom rade na nás takisto zabúda a primárne sú zvyšované platby sestrám a lekárom, ale ešte aj z toho, čo teraz dostávame, nám chcú vziať,“ hovorí záchranárka, ktorá chce ostať v anonymite.

„Všetky navrhované opatrenia boli schválené aj zástupcami odborov pôsobiacich v ZZS BA a boli prijaté aj členmi vedenia,“ reaguje na situáciu ministerstvo zdravotníctva. 

Podľa šéfky záchranárskych odborárov Zuzany Pukancovej sú okolnosti, za akých k tomu došlo, zvláštne.

Práve ZZS BA je aktuálne v platobnej neschopnosti. A odobranie príplatkov má viesť k šetreniu.

Vedenie malo koncom septembra zorganizovať stretnutie, kde im predložili rozhodnutie o odobratí nenárokovateľných príplatkov na dva mesiace. „Tvrdenie, že ministerstvo nič nerobí, len čaká na počet výpovedí, je krajne nepravdivá informácia. Ministerstvo rokuje nielen s lekármi, ale aj so zástupcami ďalších zdravotníckych povolaní,“ obhajoval sa minister zdravotníctva Lengvarský.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: red

Pred pár dňami bolo odhodlaných podať výpoveď 40 záchranárov. Po dohode s ministrom zdravotníctva sa riaditeľ rozhodol, že im príplatky vyplatí. „Včera došlo k dohode ministra zdravotníctva a riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, že nenárokovateľné položky mzdy budú za mesiac september a október zamestnancom vyplatené, a to aj napriek nepriaznivej finančnej situácii organizácie,“ informovala Darina Schreková zo ZZS BA.

„Pôvodný zámer s rozpočtovými opatreniami, ktoré majú vyriešiť zlú finančnú kondíciu záchranky, boli odsúhlasené aj so zástupcami odborov. Po vzájomnej dohode sa nakoniec jedno z opatrení týkajúce sa odobratia osobných ohodnotení záchranárov zrušilo,“ doplnilo ministerstvo zdravotníctva.

Napriek tomu sú záchranári nespokojní a  nevylučujú, že po tomto konaní výpovede nestiahnu.

Výpovede podalo už viac ako 2 100 lekárov

Visolajský ako predsedsa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) ešte v auguste vyzval lekárov na podanie výpovedí. Urobil tak po rokovaní na Úrade vlády SR k platom zdravotníkov. Podľa neho samotné zvýšenie miezd problém v zdravotníctve nevyrieši. Poukázal na potrebu splnenia ich ďalších požiadaviek, ako napríklad nastolenie poriadku vo financovaní nemocníc či zavedenie systému DRG.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Ministerstvo zdravotníctva je prekvapené tvrdeniami predstaviteľa lekárskych odborov ohľadom nezáujmu vedenia rezortu o lekárov. „Ministerstvo rokuje nielen s lekármi, ale aj so zástupcami ďalších zdravotníckych povolaní. Len na základe toho sa podarilo pripraviť komplexné zvýšenie platov všetkých zdravotníkov,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.

Rezort však podotýka, že zároveň rieši omnoho širšie spektrum problémov, ktoré dusia slovenské zdravotníctvo. Pričom len na časť z nich upozorňuje aj LOZ. 

Okrem iného rozbieha potrebné investície do zdravotníctva. Rezort vyhlásil napríklad cielenú motivačnú schému na vznik 170 nových ambulancií všeobecného lekárstva, tiež prevzal zodpovednosť za zavádzanie DRG systému a intenzívne rieši spravodlivejšie nastavenie zdravotných odvodov.

„Veľkú novelu, ktorá zavádza nové pravidlá využívania zdravotných odvodov v prospech pacientov a poskytovateľov starostlivosti, vláda schválila tento týždeň v stredu,“ pokračuje Lengvarský.

Ministerstvo zdravotníctva je otvorené novej požiadavke LOZ na písomný záväzok ohľadom plánu riešení. Požiadavka síce prišla len minulý pondelok, ministerstvo už na druhý deň poskytlo a zverejnilo záväzný odpočet krokov s konkrétnymi dátumami realizácie.

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: TASR

„Ministerstvo bude maximálne súčinné pri príprave memoranda. Veríme, že jeho osud bude iný než v prípade memoranda z roku 2011. Našim cieľom nie je riešiť formu, ale presadiť obsah – riešenia,“  uzavrel minister zdravotníctva.

Národná rada Slovenskej republiky zároveň včera (5. októbra) schválila komplexné a razantné zvýšenie ohodnotenia zdravotníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby.

Ide o najvyšší nárast platov za poslednú dekádu. Zároveň prvýkrát sa všetky zdravotnícke povolania dočkali systematizovaného platového nastavenia, ktoré zohľadňuje prax, odbornosť, náročnosť a zodpovednosť jednotlivých povolaní.

„Pri zmenách v zdravotníctve vnímame lekárov, sestry, záchranárov a všetkých zdravotníkov ako najbližších partnerov. Pri nastavení systému ohodnotenia sme rokovali so všetkými zainteresovanými stranami. S odbormi, stavovskými organizáciami, komorami, združeniami a ďalšími relevantnými organizáciami. Ich postoje sa podarilo zosúladiť do komplexného návrhu,“ vyhlásil Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. 

Od budúceho roka tak bez príplatkov automaticky dosiahne začínajúci lekár zvýšenie platu o 279 eur, začínajúca sestra o 202 eur. Lekár so špecializáciou a dvadsať ročnou praxou bude mať plat vyšší o 421 eur, sestra o 444 eur. Navýšenie ohodnotenia sa však týka aj záchranárov, farmaceutov, laborantov, sanitárov a ďalších zdravotníckych povolaní.