Prvá konská železnica na Slovensku vznikla medzi Bratislavou a starobylým vinohradníckym mestečkom

Ilustračná snímka. Na snímke zrekonštruovaný voz konskej železnice Linecko-Budějovickej dráhy. Zdroj FOTO: wikipedia.org

Prvá konská železnica nazývaná aj koňka bola na Slovensku otvorená dňa 27. septembra 1840. Trať dlhá 15,5 kilometra spájala Bratislavu so Svätým Jurom. O šesť rokov neskôr bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď. Prevádzka na nej bola zastavená v roku 1872. Išlo o dopravu po koľajniciach, ktorá fungovala za použitia sily koní.

V histórii išlo o obvyklý podtyp zvieracej železnice (najčastejším podtypom je konská, zriedkavejšie boli používané napríklad aj voly). Na Slovensku sa využívala prevažne v 19. a na začiatku 20. storočia. Väčšina týchto animálnych železníc mala vzhľadom na relatívne nízku výkonnosť koní len miestny charakter.

Myšlienkou výstavby konskej železnice z Bratislavy do Trnavy sa začala zaoberať skupina 17 šľachticov, veľkostatkárov a veľkoobchodníkov z Bratislavy, Trnavy a okolia pod vedením baróna Juraja Walterskirchena. Spočiatku sa o preprave osôb neuvažovalo, železnica mala iba urýchliť prepravu poľnohospodárskych produktov. Napokon sa však spustila aj preprava ľudí.

Konská železnica. FB Slovensko na historických fotografiách

Koňka prepravila počas prvého mesiaca prevádzky 533, v druhom už 7185 a v treťom mesiaci až takmer 8500 cestujúcich. Namiesto plánovaných takmer 540 000 zlatých stála jej výstavba až 1,2 milióna a namiesto predpokladaných dvoch rokov ju stavali až sedem.

Osobné vlaky mali dva vozne a denne absolvovali trať v každom smere dva razy. Pre zaujímavosť, cesta z Bratislavy do Trnavy po konskej železnici trvala tri hodiny. Kone sa prepriahali v Rači, Pezinku, Šenkviciach a v Cíferi. Nákladné vlaky jazdili podľa potreby. Celkovo bolo pre dopravu pripravených 118 koní.

Prvýkrát na Slovensku sa konská železnica (a koľajová doprava vôbec) v mestskej hromadnej doprave začala využívať v roku 1891 v Košiciach. Niekoľko konských železníc bolo vybudovaných aj v horských oblastiach, využívali sa pri ťažbe dreva a nerastov.

Bývalá staničná budova konskej železnice v Bratislave. Zdroj FOTO: wikipedia.org

Budova Prvej konskej železnice v Bratislave je dnes historickým objekt hlavného mesta SR. Stojí na križovatke ulíc Krížnej a Legionárskej. Postavená bola v rokoch 1836 – 1840. Je jedným z najstarších objektov v tejto časti mesta. Architektonicky je vyriešená ako hlavová stanica, vzorom pri jej stavbe bola palácová architektúra. Keďže tieto budovy sa väčšinou vo svete nezachovali, má právo nosiť meno „Prešporská rarita“ – ako ju v tých časoch nazývali. Budova bola následkom viacerých zmien vlastníkov dlhšiu dobu spustnutá, dokonca ju chceli dať zbúrať.