Týchto 21 potvrdení od vás už úrady žiadať nebudú. Vláda schválila ďalší balík debyrokratizácie

potvrdenie, úrady, tlačivo Vláda schválila ďalší balík debyrokratizácie. FOTO TASR - František Iván

Slováci nebudú musieť úradom v budúcnosti predkladať ďalších 21 výpisov v listinnej podobe. Novelu zákona proti byrokracii z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo v sobotu plénum Národnej rady (NR) SR. Ide už o tretiu vlnu tzv. debyrokratizácie.

Zmena sa dotkne povinnosti predkladať kópie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu, potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, o pobyte či o pridelení IČO.

Úrady si od občanov nebudú pýtať ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze a konkurz na naň nie je ani vyhlásený, ale ani výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb či z registra sociálnych podnikov.

Slováci nebudú musieť predkladať na úradoch v listinnej podobe ani potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov, výpisy z registra či zoznamu advokátov a z centrálneho registra exekúcií.

úrady, tlačivá, byrokracia, potvrdenia
Ilustračná snímka. FOTO TASR – Radovan Stoklasa

Úrady nebudú pýtať ani potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie či údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva. „Prvou životnou situáciou, ku ktorej budeme digitalizovať konania, je narodenie dieťaťa,“ uviedla ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Vďaka digitalizácii procesov štát od apríla 2022 prvýkrát poskytne proaktívnu službu občanovi. Štát vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa bez toho, aby oň museli rodičia žiadať a dokladovať splnenie podmienok ako prihlásenie dieťaťa u pediatra, absolvovanie prehliadok u ošetrujúceho lekára, dožitie 28 dní dieťaťa a ďalších. Vďaka digitalizovaným službám rodičia vybavia viaceré veci z pohodlia domova, napríklad vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa, získanie rodného listu.

Občania nebudú musieť na úrady nosiť ani potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom, údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov dvoch percent z dane a potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.

Všetky tieto výpisy by mali byť elektronizované. Účinnosť jednotlivých zmien je postupná. Vláda navrhla, aby novela nadobudla účinnosť od januára roka 2022, avšak pri zrušení povinnosti predkladať potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, o pomoci v hmotnej núdzi, o ťažkom zdravotnom postihnutí a potvrdenia z Národného zdravotníckeho informačného systému až od 1. apríla 2022.

Pri rozhodnutiach súdov, potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb, o starobnom dôchodkovom sporení a potvrdení z informačného systému sociálnych služieb navrhuje vláda účinnosť od 1. decembra 2022 a pri potvrdeniach z registra sociálnych podnikov a o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania od 1. januára 2024.