Čaká vás po dovolenke karanténa? Máte nárok na dávku od Sociálnej poisťovne, musíte však splniť tieto podmienky

Ilustračná snímka. FOTO TASR/DPA

Čaká vás po dovolenke karanténa ? Máte nárok na pandemickú PN. Aké sú podmienky poberania pandemickej OČR za školáka a škôlkara? Je tu možnosť požiadať o dávky elektronicky. Poradíme vám, ako na to.

Podmienky žiadania o pandemickú péenku

Podľa najnovších pravidiel musia nezaočkovaní poistenci po návrate z dovolenky zo zahraničia naspäť na Slovensko absolvovať povinnú karanténu. Majú však nárok požiadať lekára o vystavenie pandemickej péenky. To znamená, že títo poistenci majú nárok na pandemické nemocenské zo Sociálnej poisťovne, teda na takzvanú „péenku“.

Povinná karanténa sa týka osoby, ktorá vstúpi na Slovensko, ale aj ďalších osôb, ktoré s ňou žijú v jednej domácnosti a čaká ich povinná karanténa – či už v domácom, alebo ubytovacom zariadení (podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva). Práve tieto osoby majú právo požiadať lekára o potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti kvôli povinnej karanténe alebo ochoreniu COVID- 19.

Nezabudnite na potvrdzujúce doklady

Avšak na to, aby bola poistencovi vystavená pandemická PN od lekára, musí sa vedieť preukázať potvrdzujúcimi dokladmi o návrate zo zahraničia na Slovensko. Urobiť tak môže napríklad preukázaním dokladu o pobyte v zahraničí, či dokladom o pozitívnom teste na COVID-19. Nielen lekár zasiela potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti do Sociálnej poisťovne, ale aj samotný poistenec musí o túto pandemickú PN požiadať.

Buy Fake Euro Notes online
Ilustračná snímka. Zdroj: counterfeit-lab.com

Elektronická žiadosť

O pandemickú PN môžete požiadať svižne a jednoducho prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na webe Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN). Po úspešnom podaní žiadosti príde poistencovi potvrdzujúca SMS správa. Pokiaľ poistenec čerpá dovolenku alebo pracuje z domu, teda má home office, tak o vystavenie pandemickej PN nežiada. No ak má povinnú karanténu, tak aj v týchto prípadoch je povinný dodržiavať povinnú izoláciu.

Woman in home office with large computer monitor and laptop
Ilustračná snímka. Zdroj: p1technology.com.au

Prázdniny nemusia byť výnimkou

V niektorých prípadoch je tu dokonca aj možnosť počas letných školských prázdnin dostávať pandemické ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. A to v prípade detí z materských škôl, keď dieťa ochorie a potvrdí to lekár. Aj u školopovinných detí do 16 rokov, a to v prípade, keď ochorejú a potrebu ošetrenia im potvrdí lekár. Rovnako to platí u poistencov do 11 rokov, pokiaľ majú lekárom nariadenú karanténu či izoláciu.

O tieto dávky možno žiadať elektronicky

Možno aj vďaka pandémii vznikla možnosť žiadosti niektorých druhov dávok prostredníctvom elektronických formulárov. Sociálna poisťovňa poskytla poistencom možnosť takýmto spôsobom žiadať o tieto pandemické dávky: pandemické nemocenské aj ošetrovné vrátane pravidelného podávania čestných vyhlásení, neskôr prišla možnosť žiadať o dávku tehotenskú. Vďaka elektronickej forme evidujú za desať mesiacov takmer 620-tisíc elektronicky podaných žiadosti za už spomínané dávky. Ide o nekomplikovanú on-line formu podávania žiadosti, ktorá žiadateľom šetrí čas a navyše chráni aj ich zdravie.  

Typy dávok, o ktoré môžete elektronicky požiadať, nájdete zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Portál e-formulárov. Tento on-line spôsob uľahčuje aj prácu zamestnancom Sociálnej poisťovne. Navyše, využívaním e-formuláru sme šetrní k prírode.