Vyšší daňový bonus na dieťa alebo obedy zadarmo? V týchto prípadoch máte nárok na oboje

Na snímke školská jedáleň. FOTO TASR František Iván

V niektorých prípadoch môže rodič dostať zvýšený daňový bonus aj obed zadarmo pre svoje dieťa zároveň. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková.

Súbeh zvýšeného bonusu a dotácie na stravu je možný napríklad pri dieťati, ktoré dovŕšilo šesť rokov a navštevuje materskú školu, kde je viac než polovica detí v hmotnej núdzi. Takisto je to možné aj pri dieťati, ktoré je samo v hmotnej núdzi, alebo ktorého rodičia nezarábajú viac než je výška životného minima. Deti takýchto rodičov teda majú nárok jednak na zvýšený daňový bonus 39,47 eura a na dotáciu na stravu, ktorá sa oproti predošlému obdobiu zvyšuje z 1,20 na 1,30 eura. Rodičia šesťročného dieťaťa v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nespadá do spomenutých kategórií, si môžu vybrať medzi vyšším bonusom alebo obedom zadarmo.

Ilustračná snímka. FOTO TASR František Iván

Podmienky pre vyšší bonus

Rovnaké podmienky pri súbehu vyššieho bonusu a dotácie na stravu majú aj rodičia detí od šesť do 15 rokov, ktoré navštevujú základnú školu. Buď je v škole viac než polovica detí v hmotnej núdzi, samotné dieťa je v hmotnej núdzi, alebo jeho rodičia nezarábajú viac než životné minimum.

Súbeh je možný aj pri dvojnásobnom daňovom bonuse vo výške 46,44 eura a obedu zadarmo. Na obe prilepšenia má nárok rodič dieťaťa, ktoré ešte nedovŕšilo šesť rokov a buď navštevuje materskú školu, kde je viac než polovica detí v hmotnej núdzi, samotné dieťa je v hmotnej núdzi alebo jeho rodičia nezarobia viac, než je životné minimum. Rovnaký nárok na súbeh dvojnásobného bonusu a dotácie na stravu má päťročné dieťa, ktoré nespadá do spomenutých kategórií. Všetky ostatné deti do šiestich rokov v nižších ročníkoch materských škôl, ktoré nespadajú do kategórií, majú nárok na dvojnásobný bonus.

Ilustračná snímka. FOTO TASR František Iván

Tí, ktorí nespĺňajú kritéria hmotnej núdze

Rodičia dieťaťa od šesť do 15 rokov, ktoré navštevuje základnú školu a ktoré nespĺňa definície spojené s hmotnou núdzou, dostanú zvýšený daňový bonus 39,47 eura. Ak si ho neuplatnia alebo nemôžu uplatniť, dieťa dostane dotáciu na stravu. Pri tomto prípade však Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny upozornilo, že rodičia by mali preferovať zvýšený daňový bonus, ak naň majú nárok – ak si totiž namiesto toho vyberú obed zadarmo, zanikne im nárok aj na základný daňový bonus.

Pri dieťati, ktoré dovŕšilo 15 rokov a je v poslednom ročníku základnej školy, je možné dostať základný daňový bonus (23,22 eura) aj dotáciu na stravu zároveň.