Ruská Informačno-psychologická operácia IPsO 1 proti ukrajinskej námornej pechote. Lekcie informačného odporu

V publikácii dobrovoľníci InformNapalm odhaľujú počiatočnú etapu jednej z takých operácií.

Ukrajinské manévre na južnej hranici s Krymom a formovanie informačných operácií RF

Ukrajina na svojich južných hraniciach nedávno uskutočnila vojenské cvičenie. Cieľom, okrem asymetrického odporu proti taktike RF „ukazovať svaly“, bolo upevnenie pripravenosti vojsk a tiež aj zdržiavanie agresora od zámeru ovládnuť Chersonskú oblasť.

Od 9. do 30. septembra 2021 Ukrajina presúvala techniku a jednotky na skúšobný polygón „Jagorlyk“ v Skadovskom okrese. Tam sa uskutočnilo vojenské cvičenie s bojovými streľbami – taký oznam sa 6. septembra objavil na Facebookovej stránke Chersonskej oblastnej štátnej administrácie..

V ten istý deň sa informácia o plánovaných manévroch na polygóne „Jagorlyk“ rozšírila v ukrajinských médiách a už na nasledujúci deň dobrovoľníci InformNapalm počas monitoringu ruských sociálnych sietí a Telegram-kanálov zaznamenali formovanie IPsO RF.

Začiatok

Ruskí špecialisti IPsO boli pravdepodobne zameraní na diskreditáciu ukrajinských manévrov v uvedenej oblasti: v rôznych kanáloch sa objavila informácia o tom, že ukrajinské manévre „sú údajne ohrozené a budú neúspešné, a to kvôli prepuknutiu pneumónie (zápal pľúc) v 36. brigáde námornej pechoty“. 

Obdobné krátke texty sa vyskytli na rôznych ruských blogoch. V postoch bolo tiež uvádzané, že prepuknutie choroby súvisí s COVID-19, bez ohľadu na to, že všetci vojaci sú zaočkovaní. 

A teda, okrem (dez)inforácie o neúspechu cvičenia, propagandisti uvádzali aj to, že očkovanie, ktoré sa aktívne uskutočňovalo v ozbrojených silách Ukrajiny je neefektívne. Aby čitateľov čo najviac presvedčili, uvádzalo sa, že velenie nijako nekomentuje situáciu a „pokúša sa zamlčať tieto fakty“. Poukazovanie na teóriu sprisahania a antivaxerské tézy – šablónovitý postup ruskej propagandy.  

Rozširovanie informačnej operácie sa dialo cca od 16:30 – 17:30 7. septembra 2021 a dialo sa v súlade s  pomerne triviálnou pre ruskú propagandu zažitou schémou: najskôr sa (dez)informácia šíri v málo známych ruských blogoch a postupne ju preberajú Telegram-kanály militantnej tematiky, spájané s ruskými spravodajskými službami. O 17:00 vyšiel článok na ruskom propagandistickom webe „Ruskaja vesna“. 

Dlhoročné pozorovania hovoria, že po nejakom čase po opísanej etape vývoja (dez)informáciu preberajú najskôr druhoradé ruské médiá, rozširuje sa stále viac a na kulminačnom bode je už uverejňovaná vo všetkých hlavných médiách alebo prostredníctvom špeciálnych expertov v ruských talk-show. Ale poďme po poriadku. 

Odhalenie počiatočnej etapy a požiadavka na spresnenie údajov

Počas monitoringu ruských sociálnych sietí a Telegram-kanálov už o 17:17 dobrovoľníci InformNapalm objavili túto podozrivú informáciu, ktorá mala podľa analytikov tímu, príznaky manipulácie a rozhodli sa overiť údaje, aby pochopili, aký podiel dezinformácie obsahujú uvedené správy.  

Prvá požiadavka na spresnenie údajov bola nasmerovaná na v správe spomínanú 36. samostatnú brigádu námornej pechoty „Michaila Belinského“. K požiadavke boli priložené tzv. screenshoty so správami. Analytici funkcionárovi brigády vysvetlili svoje podozrenia o začiatku ruskej informačno-psychologickej operácie a pre potreby Ďalšej analýzy požiadali o poskytnutie údajov o chorobnosti v útvare a potvrdenie, či rozširovaná správa zodpovedá skutočnosti (aspoň čiastočne).

Kým čakali na odpoveď od 36. brigády, informovali o príznakoch spustenia ruskej informačnej operácie aj Annu Maljar, ktorá vedie oddelenie strategickej komunikácie a informačnej politiky Ministerstva obrany Ukrajiny.  

Prostredníctvom dobrovoľníckych kanálov boli o pravdepodobnej IpSO tiež informovaní analytici Občianskej organizácie „Vráť sa živý“ s prosbou, aby tieto informácie boli odovzdané zodpovedným predstaviteľom.  Ak bola informácia šírená ruskými kanálmi ako fake (o čom sme nepochybovali), tak túto informáciu je možné vyvrátiť pomocou oficiálneho popretia už v počiatočnej etape. Ale ak je informácia čiastočne alebo úplne únikom reálnych informácií, môže to znamenať, že v jednotkách pôsobia ruskí agenti. V každom prípade, s ohľadom na obdobie rozšírenia informácie, jej charakter ako aj vnímavosti obyvateľov Ruska vo vzťahu k južným oblastiam Ukrajiny v kontexte začiatku ruských manévrov „Západ – 2021“ bolo potrebné udeliť informácii pozornosť. Informácie o príznakoch začiatku ruskej informačnej operácii boli odovzdané aj do Centra strategických komunikácií a informačnej bezpečnosti pri Ministerstve kultúry a informačnej politiky. 

Korešpondencia s oddeleniami a funkcionármi si vyžiadala nie viac ako 30 minút. Niekto odpovedal na požiadavky rýchlo, ako to urobili napríklad analytici Občianskej organizácie „Vráť sa živý“, niekto pomalšie. Vcelku sa však komunikácia odohrávala dostatočne rýchlo.

O 19:00 InformNapalm dostali prvú odpoveď od 36. brigády námornej pechoty:

„Armádne kádre sú živé a zdravé, pripravené plniť svoje úlohy, preto je čudné čítať o ťažkých formách pneumónie a kritickom ochorení. Poskytnutá informácia na uvedených web stránkach nezodpovedá skutočnosti, ide zrejme o manipuláciu nepriateľa.“ 

O 19:03 získali aj odpoveď Anny Maljar:

„Je to nepriateľská IPsO. Do zajtra to spracujeme. Pošlem vám odkaz. Nič nie je zmarené (vojenské cvičenie – pozn. red.), všetko ide podľa plánu.“  

A preto dobrovoľníci InformNapalm s pocitom splnenej občianskej povinnosti odložili ďalší monitoring na nasledujúci deň s nádejou, že oficiálne štátne štruktúry lokalizujú nepriateľské informačné pôsobenie.

Ďalšie narastanie ruskej IPsO


Zdroj: príklad publikácie na web stránke Fishki.net

Publikácia bola zverejnená 7. septembra o 19:44 na populárnej ruskej mediálnej platforme Fishki.net (65. miesto v návštevnosti v RF).
V záujme posilnenia bola do publikácie doplnená fotka, ale nijakým spôsobom nebola označená, že snímka má ilustračný charakter. Sú na nej zobrazení ukrajinskí vojaci s rúškami, zdravotnícke autá a Prezident Ukrajiny Vladimír Zelenskyj.  Údajne to má ilustrovať samotnú dramatickosť a rozsah „chorobnosti medzi námornou pechotou“. V skutočnosti však publikovaná fotografia sa absolútne netýka uvedenej správy, je to fotografia zo správ z apríla 2020 o tom, že Vladimír Zelenskyj si prezrel vojenské mestečko 128. samostatnej horskej útočnej brigády v Zakarpatsku.   

Zaujímavosťou je, že účet autora správy na platforme Fishki.net (akejsi „Juli“) bol zaregistrovaný pred rokom a je typicky málo informatívny.  V profile je uvádzaných 47 publikácií podobných na komponenty iných IPsO proti Ukrajine, Litve, Lotyšsku a USA. Smerovanie týchto materiálov sa dá ohodnotiť podľa screenshotu s ich nadpismi:

Pokračovanie ruskej informačnej operácie

Do večera 8. septembra sme nezaznamenali žiadnu ďalšiu reakciu, na oficiálnych ukrajinských stránkach sa neobjavili publikácie, ktoré by mohli zastaviť šírenie dezinformácie, ktorá sa spustila 7. septembra. Zato ruská IPsO naberala obrátky. Vyšlo už veľa publikácií s nasledovnými nadpismi:

  • „Neočakávaný úder: demonštrácia vojenskej „moci“ zo strany Ukrajiny na hraniciach s Krymom je pod hrozbou neúspechu“ 
  • „Provokačnému cvičeniu námornej pechoty armády Ukrajiny neďaleko Krymu hrozí neúspech“ 
  • „Armáda Ukrajiny sa stretla s nečakaným problémom v predvečer demonštrácie „sily“ neďaleko Krymu“ 
  • „Na vine je Putin: Ukrajina si nečakane urobila hanbu pred demonštráciou „sily“ neďaleko Krymu
  • atď.

V plnej miere to potvrdzovalo predpoklad, že pôvodná publikácia nebola náhodná. 

Dobrovoľníci InformNapalm nemajú možnosť oceniť celkový rozsah a počet správ, ktoré vychádzajú každú hodinu k tejto téme. Ale podľa formulácií vyhľadávacích požiadaviek je zrejmé, že ruská dezinformácia ešte len naberala na sile. 

Dokonca aj úspešné ukrajinské cvičenie bez náležitého informačného zabezpečenia môže byť zdiskreditované snahami nepriateľskej propagandistickej mašinérie. Nezastaví sa ani na minútu, vytvára fejky, zasieva pochybnosti, skľúčenosť a strach. 

Mimochodom, už 9. septembra úspešne začalo naplánované ukrajinské cvičenie, o neúspechu ktorého aktívne presviedčala ruská propaganda. A ukrajinská námorná pechota 36. brigády uverejnila foto správu z prvého dňa cvičenia.  

Závery

Tento príklad potvrdzuje dôležitosť komunikácie medzi dobrovoľníkmi a zodpovednými osobami pre operatívne reagovanie na ruské IPsO ešte v počiatočnej etape. Tlačové oddelenia a štátne orgány zodpovedné za kontra propagandu zatiaľ nie sú schopné samostatne objavovať, sledovať a rýchlo reagovať na také útoky. A prijímať príslušnú pomoc od dobrovoľníkov im, zrejme, nedovoľujú nepružné mechanizmy prijímania rozhodnutí v rámci služobnej hierarchie, nedostatok dôvery a pochopenie možností dobrovoľníckej sféry. V dôsledku toho sa stráca drahocenný čas a nevyužíva sa jestvujúci potenciál.    

Rýchlosť reakcie má význam pre úspešný protiútok proti ruskému vplyvu. Vyvracať fejky postfactum, keď sa už rozšírili je neefektívne. Dobrým príkladom v tejto sfére sú aktivity litovských pohraničníkov, ktorí v auguste 2021 prekazili niekoľko informačno-psychologických operácií na hranici Litvy a Bieloruska.  

Peter Nôta a tím spolupracovníkov spoločnewww.informnapalm.org

Zdroj: www.informnapalm.org