Muži alebo ženy? Budete prekvapení, kto a kde má dnes menšie práva

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

V severnej časti západnej pologule je odpoveď na túto otázku jednoduchá. Najmenšie práva majú bieli muži medzi tridsiatkou a šesťdesiatkou. Sú podozriví z prehrešku dynamickej menšiny. Aby si toto označenie zaslúžili, nestačí byť bielym mužom vo veku 30 – 60 rokov. Predstavujú nie nebezpečnú menšinu, ale užitočných hlupáčikov.

Vyvolený muž nesmie byť bezdomovcom. Aj keď je biely a mladý (inak patrí k chránenej menšine), nemôže byť napríklad mulatom, kreolom, Afroameričanom, Ázijčanom, Hispáncom pôvodným Američanom (Indiánom), ale ani albínom. Americké zákonodarstvo mu zaručuje všetky väčšinové práva, aj keď ako dospelý občan meria od 130 milimetrov po dva metre päťdesiat.

Musí ale platiť dane. Kategóriu menšiny spĺňajú aj deti do 16 rokov. Muž – beloch nesmie byť, samozrejme, ženou, to je tiež zákonom chránená menšina, aj keď tvorí v populácii väčšinu. Úbohý biely, bezúhonný, najhoršie blonďavý tridsiatnik plus, ktorý dobre zarába, predčasne umiera na infarkt a odvádza medzitým dane, sa môže tešiť na dôchodok. Potom bude tiež patriť k vytúženej chránenej menšine. Ak preukáže, že prináleží ku komunite LGBTQXY+, bude z neho dvojnásobne chránená minorita.

Rodová rovnosť v Európskej únii a navrhované kvóty

Rodová (pohlavná) rovnosť v západnom svete už nie je iba zlepšovací návrh toho, ako poskytnúť ženám všeobecné a rovné hlasovacie právo alebo vyrovnať absurdnú nerovnosť medzi mzdami oboch rodov, ktoré sa odlišujú iba pohlavím.

Západný svet smeruje vyššie a vyššie, niekedy má človek (človečica) nutkanie stať sa džihádistom. Muži to mali v dejinách striedavo dobré i zlé. V období nazývanom matriarchát im napríklad bolo celkom ľahostajné, kto je otcom ich detí, odmenou im bolo, že nemuseli rodiť. Dôležité bolo ovládnuť bojové polia a zabiť mečom čo najviac iných príslušníkov identického pohlavia. Boh sa pánom tvorstva odmenil tým, že sa dnes, v 21. storočí, dožívajú v priemere oproti ženám stále podstatne nižšieho veku. Keď už človek začína rezignovať na potrebu čistiť si zuby trikrát denne, nie je naozaj až tak veľmi o čo stáť.

EÚ začala v jednej zo svojich inštitúcií – v Európskom parlamente – pripravovať legislatívne kroky smerujúce k tomu, aby sa zaviedlo lepšie zastúpenie žien v zastúpení nedostatočne zastúpeného pohlavia vo vedúcich pozíciách. Áno, táto formulácia je krkolomná. Majú rozhodovať nie vlohy, schopnosti alebo ako doteraz dobre vyvinuté pľúca a ani voliči, ale kvóty, teda povinne stanovené percentá na funkcie.

A čo je to pohlavie?


Pohlaví dnes máme viac, EÚ sa spolieha na klasické delenie populácie, kde figurujú „chlapi“ a „baby“. Nič iné v povedomí ľudstva nemalo takú životnosť. Čo ale s ďalšími pohlaviami, moderne nejednoznačne rodovo neurčiteľnými? Budú mať tiež kvóty na zastupovanie vo firmách, parlamentoch, vládach? A ak áno, aké?

Ženy dopredu, muži do starobincov

Zatiaľ ide o zastupovaní iného ako mužského pohlavia vo funkciách európskych firiem, kde by ženy mali mať od roku 2026 zastúpenie vo vedení v cifre 40 %. Ktoré členské štáty sa nepodvolia navrhovanej smernici, budú vyzvané, aby vykonali nápravu. Európsky parlament to v júni 2022 odsúhlasil. Je zvláštne, že v tomto orgáne prevažujú muži. Ale navrhovaná smernica sa zatiaľ týka len firiem a ich predstavenstiev, výkonných, dozorných a správnych rád. Frekvencia prestlaných postelí sa neuvádza.

Odporúčané nariadenie, že prezidentom Slovenska sa na základe striedavej starostlivosti poskytovanej volebnou komunitou môže stať iba skúsený muž s politickými zásluhami pri boji proti korupcii a mafiánstvu po osemdesiatom roku života, najlepšie panic, ktorý kandidátom môže byť aj po smrti, zatiaľ nepadlo. Ale to je špekulácia, ktorá sa nedá overiť z nezávislých zdrojov.

Je zvláštne, že ženy poškuľujú už nie po dobre založených mužoch, ale po výnosných pozíciách, kde sa potom samy trávia medzi sebou. Travičstvo oponenta – muža mužom je typická shakespearovská fikcia. Ženy mali v dejinách iné zbrane ako meč, veľmi účinný bol jazyk, ak nebol vyrezaný.

Nie je možné zistiť, že by Európsky parlament navrhol 40-percentné (zatiaľ) rodové zastúpenie medzi murármi, inštalatérmi, baníkmi alebo šachistami. Rodová nespravodlivosť sa trochu začína vyrovnávať u vojakov. Vojačky už smú šoférovať aj tanky. Nie sme v Saudskej Arábii. No môže byť príjemnejší zážitok pre mužov odskočiť si s pohárikom v ruke k telke a pozrieť sa, ako ich manželky v zablatených bagandžách a pieskom zalepenými očami strieľajú po nepriateľoch civilizácie? Manželia si to pozrú, súhlasne pokývajú hlavami, hrdí na svoje amazonky a uspokojení historickým zadosťučinením si idú dokončiť rozohranú partičku golfu. Ich pohodlie musí niekto brániť. Veľmi im bude držať palce Ursula von der Leyenová, dnes predsedníčka Európskeho parlamentu a predtým ministerka obrany Nemecka!

Autor komentára: Ivo Samson, bezpečnostný analytik