Vtipy o sexe sú bežnou témou, ale o vlastnom sexuálnom živote hovoriť nechceme, hovorí Nikoleta z Prirodzene Webu

Projekt mladej študentky Nikolety Nagyovej chce sprístupniť komplexné a odborne podložené informácie z oblasti sexuálneho vzdelávania v slovenskom jazyku. Zdroj: prirodzeneweb.sk Projekt mladej študentky Nikolety Nagyovej chce sprístupniť komplexné a odborne podložené informácie z oblasti sexuálneho vzdelávania v slovenskom jazyku. Zdroj: prirodzeneweb.sk

Hoci je dnes sex a sexualita všadeprítomnou témou, od rozprávok, cez reklamy až po bežné konverzácie, reálne existujúca a prirodzená sexualita ľudí je v spoločnosti stále tabuizovaná aj prehliadaná. Skutočne podložených a komplexných informácií, napríklad aj pre rôzne (nielen sexuálne) menšiny, je vo verejnom priestore málo. Aj preto sa študentka Nikoleta Nagyová rozhodla vytvoriť unikátny web, na ktorom nájdete veku primerané a odborné poznatky o rôznych témach z oblasti sexuálneho vzdelávania pre dospelých a dospievajúcich ľudí.

Priblížite nám v stručnosti, čo je ambíciou celého projektu a na čo slúži táto webová stránka?

Chceli by sme žiť v krajine, v ktorej sú ľudia vybavení zručnosťami a vedomosťami, vďaka ktorým môžu budovať zdravé vzťahy, žiť uspokojujúci sexuálny život a mať pozitívny, alebo aspoň neutrálny vzťah k svojmu telu a k svojej sexualite. Prirodzene Web vznikol ako platforma, ktorá ľuďom ponúka inkluzívne zdroje, vďaka ktorým sa môžu z vlastnej iniciatívy vzdelávať v témach z oblasti sexuálneho vzdelávania. Tým, že o týchto témach píšeme a hovoríme, by sme zároveň chceli znižovať mieru ich stigmatizácie a ukázať ľuďom, že je prirodzené zaujímať sa o ne. Koniec koncov, základné vedomosti a zručnosti z oblasti komplexného sexuálneho vzdelávania (KSV) sú nevyhnutné pre kvalitný život.

Zvolili ste aj príjemný a dobre znejúci názov… Kedy a prečo prišiel tento nápad a aká bola cesta k jeho realizácii?

Prvýkrát som o nedostatku informácií a zdrojov v téme komplexného sexuálneho vzdelávania v slovenčine začala rozmýšľať počas môjho stredoškolského štúdia na UWC Maastricht (Holandsko). Sedela som na školení o sexuálnom súhlase. Mala som vtedy problémy porozumieť angličtine, a preto som si chcela niektoré informácie dohľadať v slovenčine. Zistila som, že na internete nie sú dohľadateľné. Bolo to v roku 2017. Odvtedy, našťastie, okrem nášho webu vznikli mnohé iné iniciatívy, články v novinách, podcasty, profily na Instagrame a podobne. Každopádne, moje vedomosti v týchto témach boli katastrofálne. Študovala som biológiu na vyššom stupni, pričom som nemala niektoré základné informácie o ľudskom pohlavnom ústrojenstve. Keď som zmaturovala a vrátila som sa na Slovensko, snažila som sa nájsť spôsob, ako túto tému otvoriť. Na jar roku 2020 som sa prihlásila na Sokratov inštitút, nemala som ešte konkrétny projektový návrh, ale vedela som, že chcem ľuďom sprístupňovať sexuálne vzdelávanie. S myšlienkou webu som prišla v lete a konkrétnu podobu dostala v septembri 2020. Nad názvom som rozmýšľala dlho. Prirodzene implikuje, že na našom webe píšeme prirodzene o prirodzených témach. V logu máme zároveň náznak genitálií, ktorým hovoríme aj prirodzenie. Je to taká slovná hračka.

Študovali ste v zahraničí, ako by ste túto skúsenosť opísali? V čom je pre mladého človeka štúdium v zahraničí zásadné?

To sú otázky na samostatný rozhovor. Ja som začala študovať v Budapešti, ale keďže pochádzam z maďarsko-slovenskej rodiny, Maďarsko som nevnímala ako zahraničie. Posledné 2 roky strednej školy som však strávila v Holandsku a to bolo úplne iné. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú mi štúdium na UWC prinieslo, je komunita. Ľudia z UWC majú na Facebooku mnoho rôznych skupín, niektoré majú desiatky tisíc členov a členiek. Ak tam dnes napíšem, že zajtra cestujem, napríklad do Dublinu, v priebehu pár hodín sa mi ozve niekoľko ľudí, ktorí mi nezištne poskytnú nocľah. Návrat bol pre mňa ťažký, ale zistila som, že domov netvoria miesta, ale ľudia. Druhou podstatnou vecou, ktorú mi toto štúdium dalo, bolo isté prebudenie sa do reality. Naučila som sa vnímať moje skúsenosti, zážitky a problémy v globálnom kontexte. Slováci a Slovenky si radi myslia, že na Slovensku sa žije zle, radi sa sťažujeme. Keď však spoznáte realitu ľudí z viac ako 90 krajín sveta, je to ako facka. Síce bolestivá a niekedy ťažko akceptovateľná, ale potrebná. Uvedomila som si, že som biela Európanka, z EÚ, z rodiny, ktorá je finančne zabezpečená, mala som tu bezplatné školstvo, zdravotné poistenie, strechu nad hlavou, vodu, elektrinu, internet, vždy som mala čo jesť, oblečenie, rodičia mi platili mimoškolské krúžky, mala som možnosť sebarealizácie, chodila som na výlety. Uvedomila som si svoje privilégiá a s nimi aj obrovskú zodpovednosť. Aj preto som dobrovoľníčka a zaoberám sa ľudsko-právnymi témami.

Aktuálne študujete na vysokej škole na Slovensku, aký odbor ste si zvolili? Čomu všetkému sa ešte venujete?

Študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglického a talianskeho jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Popri škole pracujem v Amnesty International Slovensko. Okrem toho vediem OZ Prirodzene, som členkou a dobrovoľníčkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a aktivizujem sa v študentskom spolku LIGHT* pri FiF UK. Donedávna som hrala v Bielom divadle, aktuálnu sezónu však musím vynechať, keďže nestíham písať bakalársku prácu.

Tím okolo Prirodzene Webu tvoria veľmi mladí ľudia, ako ste sa dali dokopy? Čo vás spojilo?

Väčšina z nás pochádza zo Slovenska. Sofi*, ktorí sú z Chile, vytvorili naše logo a úvodné vizuály kampane. So Sofi sme spolupracovali na niekoľkých študentských projektoch na UWC, chodili sme spolu do školy. Oslovila som ich s ponukou a som veľmi vďačná, že ju prijali. Niektorí ľudia z tímu boli moji kamaráti a kamarátky. Jedna členka sa nám sama ozvala, že sa jej náš projekt páči a chcela by sa pridať. Od augusta máme 3 nové členky, ktoré odpovedali na našu dobrovoľnícku výzvu na Instagrame. Myslím si, že to, čo nás spája, je vášeň pre rôzne témy z oblasti sexuálneho vzdelávania. Mnohé naše členky majú osobné skúsenosti s tým, že im nedostatok vedomostí o jednotlivých témach skomplikoval život. To zapálenie pochádza aj zo zlých skúseností s lekármi a lekárkami, s učiteľkami, s rodičmi, s partnerom či partnerkou. Každého a každú z nás zaujímajú niektoré z tých tém viac než iné a spoločne sa tak dopĺňame.
(* Pozn.: Sofi sú nebinárna osoba a používajú zámeno „oni“)

Prirodzene Web ponúka 50 článkov a vzdelávacích ilustrácií o ľudskom tele, identite, sexe a sexualite, ale aj zdraví, vzťahoch a správaní. Zdroj: prirodzeneweb.sk

Celý projekt je zastrešený odbornou spoluprácou so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo, ako prišlo k tejto spolupráci? Kto bol pre vás kľúčovou pomocou?

V prípravnej fáze projektu som hľadala potencionálne partnerské organizácie na Slovensku aj v zahraničí. Poslala som vyše 50 e-mailov. Odpoveď prišla len od zlomku z nich. SPR bola jedna z organizácií, ktorá nám odpovedala. Myslím, že sme ich zaujali najmä z toho dôvodu, že sme prinášali informácie pre dospelých alebo starších dospievajúcich ľudí, ktorí sa k informáciám chcú dostať, ale nemajú ich kde nájsť. Bez SPR by Prirodzene Web nevznikol. My sme skupina zanietených mladých ľudí, ale SPR má odborníkov a odborníčky. Tí sa teda starajú o to, aby bol náš obsah odborne podložený. Okrem toho bola kľúčová naša spolupráca s iniciatívou AMAZE.org. Poskytli nám videá, ktoré sme mohli preložiť a predabovať do slovenčiny. Bez AMAZE by na našom webe nebol žiaden obsah pre mladších, dospievajúcich ľudí. AMAZE, respektíve Advocates for Youth, nám takisto poskytli nesmierne cennú morálnu podporu, materiály, rady, komunikáciu, financie. Okrem Sokratovho inštitútu teda najviac vďačíme SPR a AMAZE, aj keď sme spolupracovali aj s inými iniciatívami a kolektívmi. 

Prečo ste sa zamerali na dospievajúcich a mladých dospelých? Nenachádzajú si práve oni už informácie samostatne a ľahšie?

Problém je v tom, že ak neviete po anglicky, nie je jednoduché sa k týmto informáciám dostať. Mnohé portály na internete šíria dezinformácie, nepresné, zastaralé informácie. Dokonca aj mnohí poskytovatelia a poskytovateľky zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa riadia poznatkami spred niekoľkých desiatok rokov. Kľúčová odborná literatúra v týchto témach často nie je preložená do slovenčiny, v anatomických knihách bežne chýba zmienka o klitorise. Čo sa týka vzdelávania mladších dospievajúcich ľudí a detí, na to sa zameriava SPR a robia v tomto smere veľmi cennú a potrebnú prácu na Slovensku. Veríme však, že aj naše videá v slovenčine môžu mladším tínedžerom a tínedžerkám rozšíriť vedomosti. Videá majú na YouTube už cez 14 000 videní. Ak sa nám v budúcnosti podarí získať financie, plánujeme preložiť a predabovať ďalšie videá.

Čo všetko v tejto chvíli nájdeme na stránke prirodzeneweb.sk, aké obsahy a informácie?

Pre dospelých ľudí a starších dospievajúcich (15+) na webe nájdete 50 článkov, ktoré sprevádzajú aj vzdelávacie ilustrácie. Články sú rozdelené pod 5 tém: Ľudské telo, Identita, Sex a sexualita, Sexuálne zdravie a Vzťahy a ľudské správanie. Každá téma má niekoľko podtém. Môžete si prečítať napríklad o anatómii pohlavného ústrojenstva, správnej hygiene, tehotenstve, interrupcii, menštruačnom cykle a pomôckach, andropazue. Takisto sa dozviete, čo je to sexuálna orientácia, rodová identita, rod, ako sa na Slovensku porušujú práva transrodových či intersex ľudí, alebo informácie o tom, kam sa vie LGBT+ komunita na Slovensku obrátiť pre pomoc a podporu. Môžete si prečítať aj o tom, čo sa deje v tele a mysli človeka pri sexuálnom vzrušení či pri sexe, čo je vlastne sex, čo je sexuálny súhlas, ako sa prenášajú pohlavne prenosné infekcie, aké sú dostupné formy antikoncepcie na Slovensku, ako na samovyšetrenie semenníkov, ako komunikovať v sexuálnom vzťahu alebo aké typy vzťahov poznáme. V časti „Odporúčame“ nájdete tipy na knihy, podcasty, webové stránky či profily na Instagrame na rozšírenie si obzorov pre rôzne vekové kategórie. Okrem toho na webe, ako aj na našom YouTube kanáli, nájdete 15 videí v slovenčine, pôvodne od AMAZE, o rôznych témach, pre vekovú kategóriu 10 – 14 rokov.

Budú články pribúdať? Podľa čoho vyberáte a spracúvate témy?

Momentálne pripravujeme 3 nové články, ktoré snáď čoskoro vyjdú. Web sme spustili na jar, v júni som projekt obhajovala na Sokratovom inštitúte. Témy článkov sme na začiatku vyberali na základe medzinárodne uznávaných smerníc o témach komplexného sexuálneho vzdelávania. Momentálne nám pomáhajú odpovede v našom dotazníku na Prirodzene Webe, ale aj spätná väzba a nápady od našej komunity na Instagrame. Na jar sme tam mali sériu mini-dotazníkov. Ľudia nám písali témy, o ktorých by chceli na našom webe vidieť články. Čaká nás toho ešte veľa, keďže téma sexuálneho vzdelávania je nekonečná studnica informácií, ktorá sa neustále prehlbuje a zväčšuje.

Nepremýšľali ste stránku prepojiť aj s online sexuologickou poradňou?

Nie, nemáme na to časové, finančné kapacity a ani odborníkov a odborníčky. Okrem toho, na celom Slovensku sa počet sexuológov a sexuologičiek dá spočítať na prstoch 2 rúk a väčšina z nich, žiaľ, nemá potrebné vedomosti a zručnosti na to, aby vedeli poskytovať inkluzívne poradenstvo. Toto je jeden z obrovských problémov, ktorý napríklad nesmierne zhoršuje kvalitu života transrodových ľudí na Slovensku.

Odborná literatúra často nie je preložená do slovenčiny a v anatomických knihách bežne chýba napr. zmienka o klitorise. Zdroj: prirodzeneweb.sk

Kedy je podľa vás potrebné začať s deťmi komunikovať témy súvisiace so sexualitou?

Témy súvisiace so sexualitou je veľmi široký pojem. S témami komplexného sexuálneho vzdelávania (KSV) sa má začať od narodenia, so štruktúrovaným vzdelávaním v škôlke. Je dôležité povedať, že toto nie je môj názor. Je to fakt podložený mnohými štúdiami a dátami. Neznamená to však, že deťom v škôlke treba ukazovať, ako natiahnuť prezervatív na banán. Ide napríklad o témy ako súhlas, osobný priestor, súkromie, bezpečný dotyk. Dieťa musí napríklad vedieť, že keď chce objať rovesníka alebo rovesníčku v škôlke, musí sa najprv opýtať. Ide však aj o veci, o ktorých mnohí z nás ani nevedia, že ich treba dieťa naučiť. Napríklad, keď cudzí človek pohladí dieťa na intímnych miestach, nie je to v poriadku. To však vieme my, dospelí ľudia. Keď sa to stane dieťaťu, ktoré nevie, čo je a čo nie je bezpečný dotyk, dieťa to nepovažuje za zásadné a neobráti sa na rodiča, nepoprosí o pomoc. KSV v ranom veku je teda kľúčovým nástrojom prevencie sexuálneho obťažovania a násilia.

Nedávno rozprúdil verejnú diskusiu, avšak skôr v kontexte sexuálneho obťažovania a predátorstva na internete, český film V sieti. Má podľa vás dnešná generácia detí a dospievajúcich problém s vyhodnotením obťažujúceho správania a osobných hraníc?

Nie dnešná generácia detí a dospievajúcich, majú s tým problém všetky generácie. Na Slovensku nikdy neexistovala kvalitná sexuálna výchova. Sexuálni predátori, násilníci, páchatelia trestných činov, ako sú znásilnenie či sexuálne násilie, nie sú dnešné deti. Sú to dnešní dospelí ľudia. Ľudia, ktorých nikdy nikto nenaučil, čo je to sexuálny súhlas. Ľudia, ktorým nikdy nikto nedal najavo, že ich správanie naša spoločnosť nebude tolerovať. A ak bude sexuálna výchova aj naďalej absentovať, vychováme ďalšiu generáciu násilníkov a ďalšiu generáciu preživších sexuálneho násilia. Je to nekonečný cyklus, ktorý dokáže zastaviť len vzdelávanie a prevencia.

Jedným z diskutovaných problémov je aj dostupnosť porna, ktoré nastavilo deformované predstavy o sexuálnom správaní partnerov. Ako vnímate túto tému?

Porno je momentálne veľkým strašiakom. Pozorujem, že ľudia sa často vyjadrujú k pornu veľmi negatívnym spôsobom. Akoby to bolo stelesnenie všetkého zla na svete, treba ho kriminalizovať a zbaviť sa ho. Ja to vnímam inak. Pornografia môže byť skvelým nástrojom na skvalitnenie či spestrenie sexuálneho života. Je však nesmierne dôležité učiť mladých ľudí, ako zdravým spôsobom vnímať porno. Porno je film, je to fikcia. Rovnako, ako mladí ľudia vedia, že Pán prsteňov je vymyslený príbeh, musia vedieť, že porno nie je realita. Opäť je najväčším problémom absencia vzdelávania o porne, nie samotné porno. Takisto je problémom porno na bezplatných internetových stránkach. Väčšina zobrazuje veľmi stereotypný, heteronormatívny sex, a to ani nehovorím o tom, že je často zverejnené bez súhlasu osôb, ktoré sa na videu nachádzajú. Dnes už však existujú etické pornografické stránky, kde je feministické porno, ktoré zobrazuje rôznorodosť v rámci tiel, vzťahov, farby kože, zdravotných znevýhodnení aj samotných sexuálnych aktivít. Volá sa to etické porno aj preto, že pracovníci a pracovníčky v tomto sexbiznise majú spravodlivé platy a pracovné podmienky. Ja som veľkou zástankyňou toho, aby sme za porno, ktoré pozeráme, platili. Je to služba, ktorou si spríjemňujeme sexuálny život, nie je nevyhnutná na prežitie. Platíme si za kino, kávu v kaviarni, lístky do divadla aj za sexuálne pomôcky. Tak prečo by malo byť porno bezplatné? Ak si zaň budeme platiť, budeme pozerať etickú pornografiu, ktorá zobrazuje rôznorodých ľudí a rôzne situácie a nebude predstavovať riziko.

Štúdie potvrdzujú, že už v škôlke by sa deti mali vzdelávať v témach ako súhlas, osobný priestor, súkromie, bezpečný dotyk. Zdroj: prirodzeneweb.sk

Prečo si myslíte, že je naša spoločnosť stále tak negatívne naladená k snahám o otvorenú komunikáciu v oblasti sexuálnej, ale aj vzťahovej výchovy?

Je to naučené, prenáša sa to z generácie na generáciu. V dospelosti je však nesmierne ťažké odučiť sa to, čo je do nás tak silno a tak dlho vštepované. Ten pocit zahanbenia je v nás odmalička pestovaný. Chceme rozprávať vtipy o sexe na firemných večierkoch, ale keď sa nás niekto spýta, či sme skutočne spokojní so svojím sexuálnym životom, o tom sa už otvorene rozprávať nechceme. Sú to zaužívané normy, veľkú rolu v tom zohráva naša kultúra, ktorá je úzko spätá s náboženstvom. Za škodlivé stereotypy môže aj patriarchálna spoločnosť, sexizmus, rodová nerovnosť, rodové stereotypy, homofóbia, transfóbia. Ďalším z dôvodov je strach z vlastnej zraniteľnosti. Keď sa dozvieme, čo všetko je považované za sexuálne obťažovanie či násilie, možno si uvedomíme, že aj my sme niekomu ublížili. Alebo naopak, že my sme preživšími sexuálneho násilia. Alebo dokonca oboje. Možno sa konečne utvrdíme v tom, že bolesť pri sexe naozaj nie je zdravou súčasťou sexuálneho života. Možno si budeme musieť priznať, že máme inú sexuálnu orientáciu, než sme si mysleli. Alebo si uvedomíme, že to vyšetrenie u lekára v 14-ich rokoch vôbec nebolo štandardné. Ľudia nechcú byť zraniteľní. Nechcú si priznať, že toľko vecí, ktoré pre nich doteraz znamenali absolútnu pravdu, boli lži. Postupné uvedomovanie si týchto rôznych súvislostí môže byť skutočne bolestivým procesom. Viem to, lebo som si ním do istej miery sama prešla. Ale jednoznačne stojí za to.

A čím sa podľa vás toto nastavenie môže zmeniť alebo posunúť?

Vzdelávanie. Odučenie sa naučených cestičiek, noriem, stereotypov je nesmierne náročný proces. Najdôležitejšie je, aby sme predišli tomu, aby budúce generácie vyrastali v rovnakých mýtoch, klamstvách a dezinformáciách, v akých sme vyrastali my. Musíme začať vzdelávať deti od útleho veku, aby bola väčšina spoločnosti schopná nadväzovať zdravé vzťahy a žiť rešpektujúci a uspokojujúci sexuálny život. Sčasti už dnes vidím, že mnohí rodičia svoje deti vedú inak, než boli vedení oni. Nesmieme však túto úlohu nechať len na rodičov. Musíme zabezpečiť, aby mali všetky deti rovnaký prístup k inkluzívnemu, rešpektujúcemu sexuálnemu vzdelávaniu, bez ohľadu na to, v akej rodine vyrastú a čo ich naučia alebo nenaučia ich rodičia.

Dnes už viete vyhodnotiť, akú má vaša stránka od spustenia návštevnosť, či videá na youtube sledovanosť. Čo vám vychádza z týchto čísel?

Ako som už spomenula, videá majú dokopy cez 14 000 pozretí. To nás veľmi teší, keďže sme ich nijak zvlášť nepropagovali. Dobrou správou pre nás je aj to, že sledovanosť našich videí je rodovo vyvážená. Od spustenia webu evidujeme 5000 „unikátnych používateľov“. Celkových kliknutí máme takmer 20 000. Veľmi sa tešíme aj našej rastúcej komunite na Instagrame, kde máme momentálne cez 2000 sledujúcich. Za úspech považujeme už len to, že sú ľudia, ktorí na našom webe našli nápomocné informácie, ktoré inde nájsť nevedeli. To bolo naším cieľom a myslím si, že sa nám ho darí napĺňať.

Aké máte ďalšie plány s webom alebo v rámci vášho združenia? Plánujete aj nejaké podporné živé podujatia?

V najbližšom čase budeme pokračovať v našej osvete prostredníctvom Instagramu. Budeme sa snažiť písať nové články. Ako som už spomenula, niektoré sa práve pripravujú. Od budúceho roka nám budú môcť ľudia poslať 2 % z daní. Radi by sme získali financie na to, aby sme mohli preložiť a nadabovať ďalšie videá od AMAZE. Momentálne sme primárne zameraní na online prostredie. Veríme, že digitálne zdroje sú v dnešnej dobe cenným vzdelávacím materiálom. Uvidíme však, čo prinesie budúcnosť. Ak na to budeme mať ľudí, čas, kapacity a financie, viem si predstaviť, že v budúcnosti rozšírime našu prácu a budeme realizovať aj offline aktivity.