Výrobcovia potravín ohlasujú zdražovanie. Ceny ovplyvnia tieto 3 kľúčové faktory

Ilustračná snímka. FOTO TASR/AP

Zdražovanie potravín avizovalo v predchádzajúcich mesiacoch niekoľko potravinárskych odvetví. Náklady výrobcov potravín výrazne ovplyvňuje vývoj cien na komoditných trhoch, preto potrebujú zvýšiť odbytové ceny svojich výrobkov. Na ceny môže mať v najbližšom období dôležitý vplyv aj výsledok žatvy.

Zdražovanie vstupov do poľnohospodárskej a potravinárskej výroby je dôvodom, pre ktorý slovenskí potravinári a poľnohospodári tlačia na úpravu odbytových cien. Priblížila to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. „Slovenskí výrobcovia potravín túto situáciu vnímajú veľmi citlivo, snažia sa pri individuálnych rokovaniach so svojimi obchodnými partnermi vysvetľovať dôvody snahy zvýšiť odbytové ceny,“ dodala.

Je to len otázkou úpravy ?

Otázne však podľa nej je, či sa podarilo zdražovanie vstupov naozaj poľnohospodárom a potravinárom zakomponovať do vyšších odbytových cien, alebo je zdražovanie potravín stále len otázkou úpravy spotrebiteľských cien priamo v obchodoch bez toho, aby túto úpravu v skutočnosti pocítili aj slovenskí výrobcovia potravín v tom, že za svoje výrobky dostanú zaplatené viac.

Podľa riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jany Venhartovej je pri rastlinných komoditách dôležitým faktorom počasie a úroda, potraviny živočíšneho pôvodu zasiahol najmä africký mor ošípaných. Na celkové náklady podľa nej vplývajú aj sociálne opatrenia štátu, napríklad nárast minimálnej mzdy a príplatkov.

Pandémia však výrazným spôsobom ovplyvnila aj cenu obalových materiálov. Nárast cien obalového materiálu zaznamenal okolo 10 %, pri určitých plastoch až do 20 %,“ ozrejmila Venhartová. Náklady slovenských výrobcov navyše podľa riaditeľky PKS výrazne ovplyvnilo zvýšenie nákladov na triedený zber spôsobených „direktívnym“ stanovením minimálnych sadzieb Ministerstvom životného prostredia SR. Priblížila, že pri plastových materiáloch a viacvrstvových kombinovaných materiáloch na báze lepenky ide o nárast na úrovni vyššej ako 200 %.

Ilustračná snímka. Zdroj: FOTO TASR/AP

Zabrániť zvyšovaniu cien je nemožné

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podotklo, že zabrániť zvyšovaniu cien nie je reálne možné. „Spomaliť rast cien by mohli práve podpory, do akej miery je ťažko odhadnúť vzhľadom na množstvo ďalších faktorov ovplyvňujúcich ceny potravín,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie agrorezortu. Priblížil, že MPRV pripravuje výzvu s predpokladanou alokáciou 170 miliónov eur na podporu investícií do technológií aj stavebných investícií v jednotlivých odvetviach potravinárstva. V rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky zároveň bude mať potravinársky priemysel možnosť čerpať finančné prostriedky.

Ceny v najbližších mesiacoch môže ovplyvniť výsledok tohtoročnej žatvy v európskom regióne. Tendencie podľa SPPK naznačí aj zber úrody u rozhodujúcich mimoeurópskych pestovateľov. PKS dodáva, že dosah na ceny môže mať aj ďalšie rozširovanie afrického moru ošípaných na farmy v rámci Európskej únie (EÚ), ale aj možné opatrenia jednotlivých štátov pri tretej vlne ochorenia COVID-19. „Rastúci inflačný tlak v rôznych odvetviach hospodárstva však môžeme do istej miery pripísať aj dlhodobo uvoľnenej menovej politike Európskej centrálnej banky,“ podotkla Venhartová.

SPPK vzhľadom na súčasný trend nepredpokladá, že by sa v druhej polovici roka malo hovoriť o znižovaní odbytových cien poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. „Sledujúc trendy vývoja cien potravín nie je možné predpokladať znižovanie cien potravín,“ tvrdí agrorezort.